9 tháng, lãi của chục nhà băng cộng lại vẫn không bằng VPBank

Hơn 10 nhà băng đã công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 với sự cách biệt và phân hóa rất lớn.
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của các ngân hàng
ĐVT: tỷ đồng

Trong số ba “ông lớn” ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, chỉ có Vietcombank (VCB) mới công bố khoản lợi nhuận trước thuế khủng trong 9 tháng đầu năm với hơn 7,900 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tại “ông lớn” Vietcombank, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng mang về hơn 16,160 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Vietcombank cũng thu về khoản lãi đáng kể từ dịch vụ 1,965 tỷ, ngoại hối 1,710 tỷ hay hoạt động khác hơn 1,490 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng giảm nhẹ xuống 4,500 tỷ đồng.

Còn trong số các ngân hàng thương mại cổ phần còn lại có khoảng hơn 10 nhà băng đã công bố lợi nhuận, đáng chú ý tổng lợi nhuận của những ngân hàng này cộng lại vẫn chưa bằng VPBank (VPB).

Với mức tăng trưởng gần 80%, VPBank ghi nhận lãi trước thuế hơn 5,635 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của VPBank đạt 14,945 tỷ đồng, tăng 41%. Một số hoạt động khác mang về khoản lãi thuần trên ngàn tỷ như dịch vụ 1,035 tỷ, hoạt động khác gần 1,190 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VPBank cũng tăng 42% lên mức 5,600 tỷ đồng.

Trong số khoảng chục nhà băng khác đã công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm với tổng lãi gần bằng VPBank, có LienVietPostBank (LPB) và Sacombank (STB) đạt lợi nhuận trước thuế trên ngàn tỷ đồng.

Tại LienVietPostBank, thu nhập lãi thuần trong kỳ mang về hơn 3,900 tỷ và lãi trước thuế hơn 1,400 tỷ đồng. Còn Sacombank ghi nhận thu nhập lãi thuần 3,760 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1,025 tỷ đồng. Riêng với Sacombank, hoạt động dịch vụ mang lại khoản lãi thuần gần 1,300 tỷ, chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu lãi thuần từ các mảng hoạt động kinh doanh. Một số ngân hàng khác có chi phí dự phòng rủi ro tín dụng bào mòn khá nhiều vào lợi nhuận như PGBank và VietABank lần lượt là 200 tỷ và 180 tỷ đồng, đều “ăn” 60% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận trước thuế của PGBank là 135 tỷ, còn VietABank là 117 tỷ đồng. Hay như ABBank cũng có dự phòng rủi ro chiếm hơn 50% lợi nhuận thuần với hơn 500 tỷ, lãi ghi nhận còn lại 490 tỷ đồng.

vote data