Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank, mã STB-HoSE) mới đây đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông đối với 5 vấn đề đề cập trước đó.

Danh sách cổ đông đã được chốt trước đó vào ngày 18/10/2017. Chi tiết 5 nội dung này đã được Sacombank thông báo tới các cổ đông.

Đáng chú ý, đối với nội dung trích thưởng phần lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT trình cổ đông thông qua tỷ lệ trích thưởng là 20%. Tại ĐHĐCĐ thường niên, Sacombank được cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2017 ở mức 585 tỷ đồng. Nhưng ngay trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận lũy kế của Sacombank đã đạt 1.026 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Với kết quả này, Sacombank không chỉ vượt 75% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 mà còn cán đích mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỷ đồng mà ông Dương Công Minh tuyên bố.

Ước tính với phần vượt kế hoạch hơn 440 tỷ đồng sau 9 tháng, số tiền dùng để trích thưởng cho CBCNV Sacombank là 88,2 tỷ đồng. Tất nhiên, kết quả kinh doanh của Ngân hàng sẽ còn thay đổi trong quý cuối năm và cũng phụ thuộc lớn vào việc trích lập dự phòng.

Đối với nội dung sửa đổi điều lệ của Sacombank, HĐQT trình cổ đông việc sửa Khoản 1 Điều 36. Thay vì quy định "cứng" số lượng Phó Chủ tịch HĐQT là 2 như trước đây.

Cùng đó, Sacombank thông qua Quy chế Quản trị và Điều hành; thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Một vấn đề quan trọng khác được cổ đông Sacombank cũng như các nhà đầu tư trên thị trường đặc biệt quan tâm là nội dung mới được bổ sung thêm liên quan đến đổi tên mã chứng khoán từ STB hiện nay sang SCM. Đổi mã chứng khoán là một trong các lý do cổ phiếu Sacombank đổi sàn niêm yết từ HoSE sang HNX. Việc chuyển sàn này nếu được cổ đông thông qua thì cổ phiếu Sacombank sẽ rời VN30 và FTSE Vietnam ETF do các quỹ này chỉ lựa chọn cổ phiếu trên HoSE để đưa vào danh mục.

Cổ phiếu STB vừa được bổ sung vào danh mục quỹ FTSE vào quý II/2017. Từ tỷ trọng 0%, ước tính thời gian đó, quỹ này đã mua vào hơn 14 triệu cổ phiếu STB để nâng tỷ trọng cổ phiếu lên 3,41%.

Tỷ trọng cổ phiếu STB cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF ngoại tại kỳ review danh mục quý III lần lượt là 2,49% trong chỉ số MVIS Vietnam Index – chỉ số cơ sở của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (V.N.M ETF) và 3,08% tại db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF.