Tính tới thời điểm hiện tại, có nhiều ngân hàng đã công bố mức lương, thưởng bình quân cho nhân viên trong năm 2017. Trong năm tài chính 2017, ngành ngân hàng có nhiều khởi sắc, hầu hết các nhà băng đều báo lãi "khủng", tăng mạnh so với năm trước đó,.

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, các nhà băng cũng đã trích một phần không nhỏ để tăng lương, thưởng cho các nhân viên của mình. Chính vì vậy, nhìn chung, lương, thưởng của nhân viên ngân hàng trong năm qua đều tăng.

Đứng đầu về mức chi lương và thưởng cho nhân viên năm qua là Vietcombank, với bình quân mỗi nhân viên nhận 32,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 22% so với mức 26,5 triệu đồng mỗi người một tháng trong năm 2016.