Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017. Theo báo cáo, tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của VAMC đạt 203.988 tỷ đồng, giảm 2,4% sau một năm.

Phần lớn tài sản của VAMC là nợ mua với 183.207 tỷ đồng (giảm 11.508 tỷ đồng, tương ứng giảm 5,9%); trong đó nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt là 182.684 tỷ đồng (giảm 12.031 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,2%), nợ mua bằng nguồn vốn không phải trái phiếu đặc biệt là 532 tỷ đồng (năm 2016 VAMC không phát sinh khoản này), dự phòng rủi ro đối với khoản nợ mua là 8,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, VAMC cũng gửi lượng lớn tiền vào ngân hàng, tổng cộng 17.990 tỷ đồng. Trong đó, 17.262 tỷ đồng là tiền gửi tại tài khoản phong tỏa của các tổ chức tín dụng; 657 tỷ đồng gửi có kỳ hạn tại BIDV (85 tỷ), Agribank (160 tỷ), LienVietPostBank (134 tỷ), Ngân hàng Bản Việt (100 tỷ) và Ngân hàng Sài Gòn (200 tỷ); còn lại 49 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của VAMC đến hết ngày 31/12/2017 là 2.058 tỷ đồng, gấp gần 4 lần thời điểm một năm trước, chủ yếu do trong năm VAMC đã được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 2.000 tỷ.

Tổng nợ phải trả của VAMC ở mức 201.929 tỷ đồng, giảm 3,1%. Phần lớn nợ phải trả của VAMC là trái phiếu đặc biệt phát hành với 182.684 tỷ đồng, trong đó loại thời hạn 5 năm chiếm 87%, còn lại là loại thời hạn 10 năm. Ngoài ra, VAMC còn có khoản phải trả 17.262 tỷ đồng từ hoạt động mua bán nợ.

Năm 2017, VAMC ghi nhận lợi nhuận 20,4 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2016.