1. Những điều cần biết liên quan đến cách tính lãi suất thẻ tín dụng

Thông thường chủ thẻ tín dụng sẽ có tối đa 45 ngày không bị tính lãi suất kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên trong chu kỳ thanh toán. Trong thời gian này nếu bạn trả đủ số tiền đã sử dụng từ thẻ tín dụng cho ngân hàng thì sẽ không bị tính lãi suất; nếu trả không trả đủ thì lãi suất sẽ bị tính từ sau khi hết thời hạn miễn lãi, và có thể sẽ phải chịu thêm một số loại phí khác.

Để hiểu hơn cách tính lãi suất thẻ tín dụng, bạn nên hiểu rõ các thuật ngữ về lãi suất thẻ tín dụng:

Ngày sao kê thẻ tín dụng: Là ngày ngân hàng chốt các giao dịch phát sinh bằng thẻ tín dụng trong tháng và gửi báo cáo cho bạn. Ngày sao kê cố định trong 1 tháng.

Chu kỳ thanh toán (Billing cycle): Đây là khoảng thời gian giữa hai lần sao kê gần nhất của ngân hàng. Các giao dịch phát sinh trong chu kỳ này sẽ được ngân hàng gửi sao kê cho bạn. Vì ngày sao kê cố định hàng tháng nên chu kỳ thanh toán thường là 1 tháng. Đây cũng là thời gian được miễn lãi suất.

Thời gian ân hạn (Grace period): Đây là thời gian ngân hàng gia hạn thêm để bạn có thêm thời gian thanh toán đủ số tiền đã dùng cho ngân hàng. Thời gian ân hạn có thể từ 15 tới 25 ngày, chính vì vậy có ngân hàng có thời gian miễn lãi suất lên tới 60 ngày.

Khi nào có tối đa 45 ngày miễn lãi? Giả sử ngày sao kê của ngân hàng là 30 hàng tháng và ngân hàng ân hạn thêm 15 ngày nữa để bạn trả nợ. Bạn sẽ có tối đa 45 ngày miễn lãi suất nếu có giao dịch phát sinh vào ngày 1 tháng này. Các giao dịch phát sinh càng gần ngày 30 thì thời gian miễn lãi càng ít đi.

2. Ngân hàng tính lãi suất thẻ tín dụng như thế nào?

Như trên chúng ta đã biết rằng ngân hàng cung cấp thời hạn trả nợ và mình phải trả đầy đủ. Nhưng nếu mình không đủ tiền để trả thì sao? Và trong trường hợp này, ngân hàng sẽ tính lãi của mình như thế nào?

Trong hóa đơn thanh toán thẻ tín dụng mà ngân hàng gửi cho bạn vào ngày cuối của chu kỳ thanh toán, bạn sẽ thấy số tiền tối thiểu phải trả (minimum payment). Tùy theo mỗi ngân hàng mà số tiền này sẽ khác nhau. Hiện nay ở Việt Nam, đa số ngân hàng áp dụng số tiền tối thiểu này là 5% dư nợ cuối kỳ. Đây là số tiền tối thiểu mà bạn phải trả cho ngân hàng sau 45 ngày để không bị phạt trả chậm, nhưng vẫn bị tính lãi suất.
Nếu bạn trả không đủ số tiền nợ thì số tiền lãi sẽ được tính như thế nào? Tiền lãi sẽ được tính dựa trên các tiêu chí sau:

Các giao dịch chịu tính lãi (interest rate) trong billing cycle: hoạt động mua sắm, giao dịch trên mạng...Các giao dịch như rút tiền (cash advance) ở máy ATM thì đã bị tính lãi ngay lúc bạn rút rồi.

Số dư nợ trung bình hàng ngày (daily average balance) trong chu kỳ thanh toán: số này được tính bằng cách lấy mỗi số dư cuối ngày trong tháng cộng lại rồi chia trung bình cho số ngày trong tháng.

Lãi suất mỗi ngày (daily interest rate): thường thì ngân hàng sẽ cung cấp thông tin lãi suất thẻ tín dụng trên năm (APR = Annual Percentage Rate). Bạn sẽ phải quy đổi ra lãi suất hàng ngày (APR / 365).

Ví dụ về cách tính lãi suất thẻ tín dụng

Trong ví dụ này, không đề cập đến trường hợp thanh toán đầy đủ vì trường hợp này không có lãi nên không có gì phải bàn và cũng không đề cập đến các giao dịch khác ngoài giao dịch mua sắm vì những giao dịch khác chịu mức lãi suất riêng và đã được tính ngay từ khi thực hiện giao dịch.

Giả sử chu kỳ thanh toán là từ ngày 1 đến 30 hàng tháng. Bạn được cấp thẻ tín dụng với hình thức miễn lãi 45 ngày, nghĩa là hạn chót trả tiền là ngày 15 tháng sau (tính là 15 cho dễ). Lãi suất ngân hàng là 25.8%/năm = 0.07068%/ngày (0.0007068/ngày). Số tiền tối thiểu phải trả là 5% dư nợ (balance) hay ít nhất 50 ngàn (số nào lớn hơn lấy số đó).
Ngày 5/1 bạn mua hàng trị giá 2 triệu đồng.
Ngày 31/1, bạn nhận hóa đơn báo thanh toán đầy đủ 2 triệu vào ngày 15/2. Số tiền tối thiểu là 100 ngàn đồng (5% là 100 ngàn lớn hơn 50 ngàn).
Ngày 10/2 bạn mua hàng trị giá 4 triệu đồng.
Ngày 15/2 bạn thanh toán 100 ngàn đồng.
Cuối tháng 2 (hoặc đầu tháng 3) bạn nhận được hóa đơn bao gồm khoản thanh toán 4 triệu của tháng 2, khoản lãi số dư hiện có (món hàng 2 triệu và cả 4 triệu). Nguyên nhân bạn bị tính lãi của món 4 triệu là do ngày 15/2 bạn chưa thanh toán đầy đủ, nên bạn không được nằm trong diện miễn lãi 45 ngày của tháng 2.

3. Cách tránh bị tính lãi suất thẻ tín dụng

Cần thanh toán ngay khoản tiền vừa giao dịch càng sớm càng tốt. Nếu không thanh toán được đầy đủ thì thanh toán bao nhiêu hay bấy nhiêu, càng sớm càng tốt. Vì như các bạn thấy trong phương pháp tính lãi suất theo dư nợ trung bình ngày (daily average balance), ngày nào tiền nhiều thì lãi nhiều, ngày nào tiền ít thì lãi ít, và không có tiền thì không có lãi.

Nếu như bạn đoán trước không thể trả hết số tiền nợ trong tháng này vào hạn chót trả nợ của tháng sau thì bạn không nên mua sắm tiếp trong những ngày của tháng sau, bởi vì những giao dịch đó sẽ bị tính lãi do bạn chưa (hoặc có khả năng) không trả hết tiền nợ và như vậy, bạn bị mất quyền lợi miễn lãi (45 ngày).

Thông thường, nếu bạn để nợ trả không hết, thì phải mất ít nhất 2 tháng để lấy lại quyền miễn lãi ( Ví dụ từ tháng 1 nợ thì tháng 2 vẫn nợ, đến tháng 3 nếu trả hết mới miễn lãi)

Bạn hãy đăng ký so sánh thẻ tín dụng của tất cả các ngân hàng hiện nay, vì sẽ dễ dàng so sánh lãi suất thẻ (nếu có) cũng như hạn mức được cấp, phí sử dụng thẻ và thu nhập yêu cầu để mở thẻ và lựa chọn chiếc phù hợp với nhu cầu chi tiêu dùng của bạn. Và hãy nhớ nguyên tắc đừng rút tiền từ thẻ tín dụng, trừ những trường hợp thực sự cần thiết.

Thêm 1 điều nữa là hiện nay, phần lớn các ngân hàng đều tính thanh toán phần nợ thẻ theo cách ưu tiên món gần nhất trước, rồi dần dần tính ngược về trước.
Ví dụ: ngày 5/1 bạn có sử dụng 2 triệu
ngày 10/1 bạn sử dụng 3 triệu
Đến hạn thanh toán, bạn thanh toán 4 triệu thì NH sẽ ưu tiên trả nợ phần 3 triệu trước, rồi 1 triệu còn lại sẽ tính vào món 2 triệu. Như vậy bạn sẽ bị tính lãi trên 1 triệu kể từ ngày 5/1 thay vì 1tr kể từ ngày 10/1. Đến tháng sau, nếu có phát sinh và bạn lại thanh toán 1 phần thì tiền lãi những món cũ chưa thanh toán hết lại đội lên + lãi món mới. Đó là lý do vì sao tiền lãi càng ngày càng tăng.