Cụ thể, khách hàng của Viet Capital Bank sẽ được trải nghiệm ứng dụng hỗ trợ kinh doanh mang tính tương tác trên iPad iPoS và những dịch vụ số thông qua cổng thông tin khách hàng MyPage, dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến, dịch vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh trong vòng 60 phút JetClaim. Những dịch vụ này sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng, mang đến sự tiện lợi và an toàn trong trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Ông Wayne Besant, tổng giám đốc AIA VN cho biết, một hợp đồng bảo hiểm thường sẽ kéo dài trên 10 năm, 20 năm, và dịch vụ tài chính ngân hàng sẽ được sử dụng suốt trong cuộc đời. Vì vậy, hợp tác bancassurance (bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng) giữa AIA VN và Viet Capital Bank là cơ hội để đồng hành và hỗ trợ khách hàng Việt trên chặng đường dài.