•  (photo: )

    Doanh nghiệp bất động sản: đã đến lúc thiết lập lại cuộc chơi

    Chỉ trong 2 thập kỷ mà các doanh nghiệp BĐS đã lâm vào 3, 4 lần nợ xấu quy mô lớn, mà lần gần đây nhất vào năm 2013 đã tạo ra “cục máu đông” nợ xấu ngân hàng được nhiều quan chức và chuyên gia tài chính ngân hàng xem là tạo ra sự tắt nghẽn của nền kinh tế, đến nay vẫn chưa xử lý xong nhưng đã...