• <p><em>TS. Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia</em></p> (photo: )

    Thị trường bất động sản: Không lo thiếu vốn

    Dù thu hút nhiều nguồn vốn khác nhau, nhưng tín dụng ngân hàng vẫn là nguồn vốn chính của thị trường bất động sản Việt Nam. Chính “bầu sữa” này đã giúp thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực trong thời gian gần đây và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới