Khó chống được đầu cơ bất động sản

ông Vũ Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây cho rằng, chưa nên thu thuế sở hữu nhà ở thứ 2 trở lên tại thời điểm này, thay vào đó là xem xét chỉnh sửa luật thuế đất phi nông nghiệp.
<p>Ông Vũ Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). </p> (photo:                   )

Ông Vũ Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). 

Ông Phấn dẫn chứng, hiện mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đang rất thấp - trong hạn mức là 0,03%, vượt quá giới hạn 3 lần định mức là 0,07%, trên 3 lần hạn mức là 0,15%. Mức thuế trên chưa đủ để người sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và không chống được đầu cơ.

- Cũng chính vì lý do đó mà Bộ Tài chính đưa ra đề xuất đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2 thưa ông?

Hiện thuế nhà đất đang sử dụng đã có nhưng chưa đánh vào bất động sản trên đất và ở mức chưa đủ để đạt được các mục tiêu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đánh thuế nhà ở sẽ giúp các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Tài chính – cơ quan có thẩm quyền giúp Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu về các sắc thuế - có thêm thông tin tư liệu nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền về sắc thuế này.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu sắc thuế này cần biết mục tiêu là gì và phải cố gắng đạt được mục tiêu. Tôi cho rằng, mục tiêu ở đây là chống đầu cơ và người sử dụng nhà đất có trách nhiệm hơn với xã hội trong việc đóng thuế nhất là những người có nhà thứ hai trở lên.

Và sau này, nếu chúng tôi tham gia xây dựng sắc thuế này, chúng tôi sẽ tính toán mức thuế đối với những người có một nhà và chỉ để sử dụng, những người nghèo, thu nhập thấp để mức đóng thuế không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

- Như vậy liệu có tình trạng "thuế chồng thuế" thưa ông?

Chúng ta đã có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên nếu ra sắc thuế mới này thì không được thuế chồng thuế. Có nghĩa một là thay thế thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc là sửa đổi bổ sung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp kèm theo công trình trên đất.

- Ông có lo ngại việc ban hành các chính sách mới sẽ tác động đến thị trường bất động sản?

Có chứ! Thị trường bất động sản Việt Nam rất nhạy cảm với chính sách đặc biệt là các chính sách về tín dụng và thuế. Khi chúng ta bàn tới việc đánh thuế nhà ở thì chúng ta cũng cần bàn đến việc đánh thuế nhà ở thứ nhất và đối tượng người thu nhập thấp thì tính như thế nào.

Về lâu dài, việc nghiên cứu, xây dựng sắc thuế tài sản trong đó có thuế bất động sản là nhà đất là cần thiết tuy nhiên thời gian nào, mức thuế như thế nào, đối tượng chịu thuế ra sao thì cần nghiên cứu, xem xét kỹ.

Bởi thị trường bất động sản Việt Nam đã có một thời gian dài lâm vào khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phải phá sản mãi đến gần đây khi Chính phủ đưa ra những chính sách để phù hợp để nâng đỡ thị trường thì bất động sản mới bắt đầu phục hồi và hướng tới phát triển như hiện nay.

- Thay vì giải pháp đánh thuế nhà ở thứ 2 thì giải pháp trước mắt được ông đề xuất là gì?

Trong giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ nên xem xét chỉnh sửa luật thuế đất phi nông nghiệp để quy định rõ hơn mức thuế với lô thứ 2 trở đi không sử dụng, bỏ hoang hóa đất đai.

Để chống đầu cơ đưa thị trường phát triển bền vững, trong thời gian tới Bộ Xây dựng có những hành động cụ thể nào thưa ông?

Với vai trò là cơ quan quản lý, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách đảm bảo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân tham gia thị trường và đảm bảo hiệu quả hiệu lực chính sách.

Thứ hai, giúp nhà nước kiểm soát thị trường ở góc độ cung- cầu: Căn cứ vào quy hoạch theo nhu cầu và đối tượng; rà soát các dự án bất động sản hiện nay để điều chỉnh phù hợp nhu cầu thị trường.

Thứ ba, tập trung triển khai nhà ở xã hội ở đô thị, nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Thứ tư, tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin nhà ở bất động sản xuyên suốt từ trung ương đến địa phương công khai, minh bạch.

Thứ năm, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm để tạo ra thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh.

vote data