Cấp giấy chứng nhận nhà, đất: Cam kết đúng hạn

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện được cấp giấy chứng nhận sẽ giảm tối đa thời gian làm hồ sơ.
<p><em>Bộ TN&MT vừa đồng ý cho phép TP.HCM phân cấp cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận, huyện được trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ảnh: PL</em></p> (photo: )

Bộ TN&MT vừa đồng ý cho phép TP.HCM phân cấp cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận, huyện được trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ảnh: PL

Bộ TN&MT vừa đồng ý cho phép TP.HCM phân cấp cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận, huyện được trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt GCN) và đóng dấu của cơ quan này, thay vì phải chuyển về Sở TN&MT ký, đóng dấu như hiện nay” - ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP, cho PV Pháp Luật TP.HCM biết như trên ngay sau khi Chính phủ làm việc với TP.HCM về cơ chế đặc thù cho TP.

Chấm dứt chạy lòng vòng

. Phóng viên: Cuối tháng 8 vừa qua, TP ban hành quyết định về quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP, theo đó Sở TN&MT được phép ủy quyền cho VPĐKĐĐ TP ký GCN thay vì phải chuyển lên Sở như lâu nay. Tại sao lúc đó TP không kiến nghị để các chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện ký và đóng dấu luôn?

Ông Nguyễn Toàn Thắng (ảnh): Như chúng ta đã biết, kể từ ngày 1-7-2015, khi thực hiện mô hình VPĐK một cấp thì hồ sơ cấp GCN (không phải cấp lần đầu) của người dân tập trung hết về một đầu mối là Sở TN&MT TP. Điều này đã khiến một lượng hồ sơ rất lớn bị ách tắc do Sở quá tải, còn người dân thì rất bức xúc vì phải chờ đợi. Nhiều địa phương phải gửi rất nhiều thư xin lỗi dân do hồ sơ trễ hạn như thế. Trước tình hình này, TP đã kiến nghị với trung ương và Bộ TN&MT cũng đã có hàng chục cuộc làm việc với TP, đã ghi nhận những khó khăn của TP. Đầu năm 2017, Nghị định 01 sửa đổi Nghị định 43/2015 ra đời đã cho phép TP phân cấp cho VPĐKĐĐ TP ký GCN. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì phát hiện ra một bất cập là sau khi VPĐKĐĐ TP ký xong thì vẫn phải chuyển về Sở TN&MT để đóng dấu.

Chúng tôi cho rằng việc cập nhật lên trang 3, 4 GCN gốc và cấp mới GCN cho người dân là có giá trị như nhau. Theo quy định hiện nay, chi nhánh VPĐKĐĐ được cập nhật lên trang 3, 4, nếu vậy thì cơ quan này cũng phải được cấp mới GCN. Vừa rồi, trung ương làm việc với TP về tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết 16/2012 của Bộ Chính trị về cơ chế đặc thù cho TP, dịp này kiến nghị của TP giao chi nhánh VPĐKĐĐ cấp GCN đã được chấp nhận.

 

So sánh quy trình cấp GCN hiện nay và sắp tới. Đồ họa: HỒ TRANG

So sánh quy trình cấp GCN hiện nay và sắp tới. Đồ họa: HỒ TRANG

Chi nhánh VPĐKĐĐ được ký và đóng dấu luôn thì “hành trình” của một hồ sơ cấp giấy sẽ như thế nào?

+ Đối với trường hợp cấp lần đầu thì quận, huyện vẫn thực hiện như lâu nay. Còn chi nhánh sẽ cấp giấy khi người dân thực hiện các quyền về nhà, đất của mình như mua bán, tặng cho, thừa kế… và trả cho người dân luôn. Còn như cách làm hiện nay thì sau khi tiếp nhận, chi nhánh sẽ xem xét hồ sơ, sau đó chuyển lên VPĐKĐĐ TP. Cơ quan này thẩm định xong, ký nháy rồi chuyển lên Sở TN&MT ký, đóng dấu và chuyển lại cho VPĐKĐĐ TP để trả về cho chi nhánh và cuối cùng là người dân. Như vậy, theo cách làm mới thì đường đi của hồ sơ không phải đi lòng vòng và sẽ được rút ngắn gần như tối đa.

Nghị định 01/2017 ra đời đã cải cách, rút ngắn rất nhiều về thời gian làm hồ sơ cấp GCN. Có những thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn bảy ngày, có thủ tục giảm 1/3 thời gian. Trước đây, do một đầu mối là Sở TN&MT TP ký cấp giấy với khối lượng công việc rất lớn nên đã xảy ra tình trạng trễ hạn. Khi các chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện được phép cấp giấy thì tổng thời gian thực hiện sẽ được đảm bảo đúng hạn.

Chấm dứt trễ hạn

Được biết tình trạng trễ hạn cấp giấy hiện nay vẫn đang nằm ở mức 10%. Ông có dám cam kết sẽ kéo giảm xuống 0% nếu chi nhánh được cấp giấy?

+ Chắc chắn là theo cách làm mới sẽ nhanh hơn. Hiện nay, trung bình mỗi tháng chúng tôi nhận khoảng 4.000-6.000 hồ sơ. Giả thiết tất cả người dân nộp hồ sơ đều yêu cầu cấp giấy mới thay vì cập nhật lên trang 3, 4 thì mỗi tháng sẽ là 17.000 hồ sơ. Trước đây chỉ một cơ quan ký cấp giấy thì nay có 24 cơ quan cùng cấp giấy, sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian nên chắc chắn là đảm bảo hồ sơ không trễ hạn.

. Hiện nay, TP vẫn phải chờ văn bản chấp thuận chính thức của Bộ TN&MT. Trong thời gian chờ đợi thì Sở vẫn thực hiện ủy quyền cho VPĐKĐĐ TP cấp giấy chứ?

+ Đúng vậy! Cùng với đó, chúng tôi cũng đã hoàn thiện bộ thủ tục gồm 68 thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Tới đây TP sẽ công khai, niêm yết, có lộ trình, có thời gian giải quyết cụ thể. Mọi việc chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ có văn bản của Bộ TN&MT nữa là triển khai áp dụng ngay.

. Xin cám ơn ông.

Có văn bản chính thức sẽ thực hiện ngay

Trước hết, phải nói rằng việc Bộ TN&MT chấp thuận cho chi nhánh VPĐKĐĐ ký tên, đóng dấu trên GCN của người dân là một thông tin rất vui trong lĩnh vực cấp GCN tại TP.HCM. Trước đây chỉ một nơi ký, đóng dấu, nay có 24 nơi cùng làm việc này thì chắc chắn việc cấp giấy sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Chủ trương đã có rồi, chúng tôi chờ văn bản chính thức từ Bộ để bắt tay thực hiện ngay.

Ông NGUYỄN TOÀN THẮNG, Giám đốc Sở TN&MT TP

vote data