•  (photo: )

    Đầu tư căn hộ TP.HCM cuối năm cần lưu ý gì?

    Đầu tư bất động sản ngoài yếu tố vị trí luôn đòi hỏi nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng từ độ tin cậy của chủ đầu tư cho đến tiềm năng sinh lời và tính minh bạch pháp lý của dự án.