HoREA đề nghị bổ sung đất đặc khu kinh tế vào loại đất phi nông nghiệp

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có công văn số 161 gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013.
<p><em>Phối cảnh thiết kế quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh minh họa. </em></p> (photo: )

Phối cảnh thiết kế quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh minh họa. 

Nhiều bất cập trong chế định “phân loại đất”

Theo đó, Hiệp hội đề nghị bổ sung đất du lịch, đất đặc khu kinh tế vào loại đất phi nông nghiệp. HoREA cho rằng, về chế định “phân loại đất”, hiện còn nhiều bất cập và thiếu tính hệ thống, đòi hỏi cần phải cập nhật theo nhu cầu mới của thực tiễn cuộc sống.

Cụ thể, “Điều 151. Đất sử dụng cho khu kinh tế” với thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm. Hiện nay, Quốc hội đang thảo luận đề án thành lập các “đặc khu kinh tế” với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, dự kiến có thể giao quyền sử dụng đất có thời hạn tối đa đến 99 năm. Chế định này chưa được quy định trong Luật Đất đai 2013.

Luật Đất đai 2013 đã quy định đất phi nông nghiệp là đất ở; đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao; khu kinh tế; đất cảng hàng không; đất thương mại, dịch vụ.., nhưng chưa đề cập đến đất du lịch là một loại hình sử dụng đất đặc thù cần được xác định chế độ sử dụng đất riêng.

Hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Vì vậy, HoREA đề nghị bổ sung đất du lịch vào Điều 153, là: “Đất thương mại, dịch vụ, du lịch; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” để tạo điều kiện phát triển ngành du lịch.

Vấn đề tài chính đất đai và giá đất cần phải sửa đổi

Cũng trong văn bản trên, HoREA còn kiến nghị về một số bất cập tài chính đất đai và giá đất trong Luật Đất đai 2013.

Theo đó, tài chính đất đai rất quan trọng trong pháp luật đất đai, trong đó có vấn đề xác định giá đất. Nguồn thu từ đất là nguồn thu quan trọng của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhưng hiện thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng với tiềm năng nguồn thu từ đất đai; chưa tạo thành nguồn thu lâu dài, bền vững cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, nguyên tắc giá đất cũng như phương pháp định giá đất trên thực tế gần như không thể thực hiện được. Như quy định của Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng; và điều chỉnh khung giá này cho phù hợp nếu giá thị trường biến động quá 20% so với giá tối đa hoặc giá tối thiểu. Hiện nay, quy định này không còn phù hợp với định hướng phân cấp và giao thẩm quyền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt chiếu theo quy định hiện nay thì nguồn thu từ đất thuộc về ngân sách địa phương.

Trên cơ sở đó, HoREA đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin – cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.

Đồng thời, kiến nghị bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần” tại điều 113 Luật Đất đai; và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai giao thẩm quyền cho cấp tỉnh ban hành “Bảng giá đất và giá đất cụ thể” để phù hợp với thực tế tình hình của địa phương. 

vote data