Những ông lớn nào đang "nắm giữ" đất sân golf?

Theo thống kê đến nay, Việt Nam có 58 sân golf ở khắp 24 tỉnh thành với tổng diện tích 6.340 ha. Những “ông lớn” nào đang nắm giữ đất sân golf?
<p><em>Ảnh minh họa</em></p> (photo: )

Ảnh minh họa

 

Infographic: Những “ông lớn” nào đang nắm giữ đất sân golf?

vote data