Bất động sản nên giảm phụ thuộc vào vốn ngân hàng

Theo quy định, việc hạn chế tín dụng vào bất động sản dự kiến áp dụng kể từ năm 2019. HoREA cho rằng việc giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay tín dụng đang ngày càng hạn chế là cơ hội để tái cấu trúc của các doanh nghiệp.
<p><em>Thị trường bất động sản được dự báo vẫn tiếp tục sôi động trong năm 2018. Ảnh minh họa.</em></p> (photo: )

Thị trường bất động sản được dự báo vẫn tiếp tục sôi động trong năm 2018. Ảnh minh họa.

Nhiều chính sách mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản năm 2018. Vì vậy, Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) khuyến nghị các doanh nghiệp cần có định hướng kinh doanh phù hợp, đặt lợi ích của khách hàng lên trên để có thể huy được được nguồn vốn từ khách hàng. Đồng thời, tăng vốn chủ sở hữu để tăng cường nội lực của doanh nghiệp.

HoREA cũng cảnh báo thị trường bất động sản năm 2018 phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn về quan hệ cung - cầu, tiếp cận quỹ đất đầu tư, thủ tục hành chính, thiếu vốn. Trước hết là khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng, do Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục thực hiện lộ trình hạn chế dần nguồn tín dụng vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, áp lực này cũng sẽ là động lực buộc các doanh nghiệp bất động sản phải tìm kiếm các giải pháp phù hợp để thích ứng với môi trường kinh doanh hoàn toàn mới.

Các doanh nghiệp cần tăng vốn chủ sở hữu để tăng cường nội lực, và nên xem xét chuyển đổi thành công ty cổ phần để có điều kiện gọi vốn ngoài xã hội; định hướng trở thành công ty đại chúng, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Đặc biệt là cần hợp tác, liên doanh, liên kết, sáp nhập để hình thành các tập đoàn bất động sản trong nước hùng mạnh.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nên lựa chọn đối tác là các doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài có uy tín và năng lực tài chính để hợp tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án, nhằm tăng cường nguồn lực, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp.

vote data