Theo đó, Bộ Xâu dựng chỉ đạo các địa phương thực hiện những nội dung cụ thể sau:

Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường. Tổ chức thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh BĐS và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường BĐS; kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng và đô thị, định hướng, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá BĐS.

Đề xuất các biện pháp để ổn định thị trường, phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; ngăn chặn việc phân lô bán nền trái quy định; chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp làm tăng giá BĐS bất hợp lý tại những khu vực nêu trên, không để xảy ra tình trạng sốt nóng giá đất nền và dẫn đến hiện tượng bong bóng BĐS.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và gửi văn bản về kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS) trước ngày 07/5/2018.

Trước đó, Thành ủy TP. Vũng Tàu đã có công văn khuyến nghị người dân trong và ngoài địa phương cần thận trọng trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Long Sơn. Nguyên nhân là gần đây thị trường bất động sản tại xã Long Sơn giao dịch khá sôi động, giá đất tăng mạnh tạo thành cơn "sốt ảo" sau khi một số dự án kinh tế lớn được triển khai xây dựng tại đây.

Thành ủy TP. Vũng Tàu chỉ đạo chính quyền khuyến nghị người dân cần hết sức thận trọng, nên liên hệ với các cơ quan chuyên môn để nắm rõ thông tin trước khi giao dịch, tránh việc nhận chuyển nhượng đất không có giấy tờ hợp pháp, đất lấn chiếm, đất trong khu vực dự án đã có thông báo thu hồi đất. Văn bản cũng cho biết quy hoạch xây dựng xã Long Sơn trong tương lai chủ yếu tập trung xây dựng các công trình kinh tế, quốc phòng của quốc gia.

Diện tích quy hoạch đất ở hạn chế và chỉ tập trung giải quyết tái định cư tại chỗ cho người dân địa phương có đất bị thu hồi thực hiện dự án. Do đó, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ý tưởng xây dựng nhà ở hay kinh doanh dịch vụ, thương mại có nguy cơ rủi ro lớn trong đầu tư.