Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có kiến đối với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án kinh doanh trong lĩnh vực này.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại các văn bản liên quan; lấy ý kiến Bộ, ngành và địa phương để quyết định tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và ban hành Thông tư theo thẩm quyền; bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.

Vừa qua Bộ Giao thông đã xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư 49/2016, quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (trạm thu phí) và đưa ra lấy ý kiến đóng góp của người dân. Trong dự thảo lần một, thông tư quy định trạm thu phí cần cách nhau 70 km (như hiện hành), đến dự thảo lần hai, tổ biên soạn loại bỏ nội dung này.

Tại cuộc họp với tổ biên soạn (ngày 17/5), Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể khẳng định Bộ không chủ trương quy định cự ly giữa các trạm thu giá, thông tư 49 chỉ có nội dung về hoạt động của trạm.

Theo ông, thông tư 159 của Bộ Tài chính mới là văn bản quy định khoảng cách giữa các trạm là 70 km, trong trường hợp dưới khoảng cách đó thì phải có thỏa thuận của Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành và Bộ Tài chính. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu không làm BOT trên đường độc đạo, đường cũ nên quy định khoảng cách không còn ý nghĩa. Bộ Giao thông sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo này và chỉ xây dựng dự án BOT trên các tuyến đường mới để cho người dân, doanh nghiệp có sự lựa chọn.

Ông Thể đã yêu cầu Tổng cục trưởng Đường bộ kiểm điểm trách nhiệm tổ soạn thảo và báo cáo kết quả về Bộ.