• <p><em>Công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn do doanh nghiệp khó đạt được thỏa thuận với tất cả người sử dụng đất nên dễ bị rơi vào tình trạng dở dang "da báo" không triển khai dự án được. Ảnh: TL</em></p> (photo: )

    HoREA đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ thu hồi đất

    (TBND Online) - Các dự án đã giải phóng mặt bằng từ 80% diện tích trở lên nên được thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất dự án còn lại để doanh nghiệp...