TPHCM thu hồi diện tích sử dụng đất 180 dự án chậm triển khai

Theo số liệu của Sở Tài nguyên-Môi trường, tổng số dự án được ra soát là 2.822 dự án, trong đó 180 dự án không thực hiện, được đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất

Hiện toàn thành phố còn 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2018 của các quận, huyện với tổng diện tích là 812,90 ha. Ảnh: TL

Hiện toàn thành phố còn 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2018 của các quận, huyện với tổng diện tích là 812,90 ha. Ảnh: TL

Chiều 18/12, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM tổ chức họp thông tin cho báo chí về các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, hiện toàn thành phố còn 180 dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ năm 2015 đến năm 2018 của các quận, huyện với tổng diện tích là 812,90 ha. Trong đó có 80 dự án thu hồi đất được HĐND thành phố nghị quyết thông qua với diện tích 281,79 ha.

Hiện UBND thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình uỷ ban về 80 dự án thuộc trường hợp thu hồi; đôn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao. Các quận, huyện tiếp tục rà soát các dự án không thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cho biết, lý do thu hồi các dự án chậm triển khai dựa trên cơ sở sau khi kiểm tra, nếu dự án đưa vào kế hoạch 3 năm mà chỉ để giữ chỗ thì phải rà soát lại và xử lý để đảm bảo quyền lợi của người dân. Tổng số dự án được ra soát là 2.822 dự án, trong đó 180 dự án không thực hiện, được đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất, đã thực hiện xong 598 dự án, 1.541 dự án đang thực hiện.

Thông tin thêm về 180 dự án không triển khai, ông Thắng cho biết, có những dự án đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất nhưng không thể cân đối đủ nguồn vốn để triển khai dự án. Một lý do nữa là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, ngành tài nguyên môi trường phối hợp với các quận, huyện xem xét, đánh giá khả thi của việc bồi thường. Nếu dự án được đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất thì quyền lợi của người dân được phục hồi ở khu vực chưa được bồi thường, khu vực nào đã được bồi thường thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh.

Đối với các dự án thuộc trường hợp thu hồi đất, trách nhiệm UBND thành phố phải trình HĐND nghị quyết điều chỉnh diện tích đất thu hồi.

"Khi công bố nội dung này, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, trong quá trình tới đây tiếp tục xem xét, nếu nguồn vốn đầy đủ thì sẽ được bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất”, ông Thắng cho biết thêm./.

vote data