HoREA đề nghị UBND TP.HCM hỗ trợ thu hồi đất

(TBND Online) - Các dự án đã giải phóng mặt bằng từ 80% diện tích trở lên nên được thực hiện cơ chế Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất dự án còn lại để doanh nghiệp có điều kiện thực hiện bồi thường. Đây là kiến nghị mà Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đưa ra trong văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM có cơ chế hỗ trợ các dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng.
<p><em>Công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn do doanh nghiệp khó đạt được thỏa thuận với tất cả người sử dụng đất nên dễ bị rơi vào tình trạng dở dang

(photo: )" />

Công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn do doanh nghiệp khó đạt được thỏa thuận với tất cả người sử dụng đất nên dễ bị rơi vào tình trạng dở dang "da báo" không triển khai dự án được. Ảnh: TL

Theo HoREA, việc này sẽ được thực hiện nếu đảm bảo 3 bồi thường thỏa đáng cho người sử dụng đất phù hợp giá thị trường trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng; Thực hiện quyền được tái định cư của người sử dụng đất trong khu vực dự án và đảm bảo lợi ích công cộng.

HoREA cho biết thêm, công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn do doanh nghiệp khó đạt được thỏa thuận với tất cả người sử dụng đất nên dễ bị rơi vào tình trạng dở dang "da báo" không triển khai dự án được, bị chôn vốn kéo dài, không có quỹ đất để đủ điều kiện được công nhận chủ đầu tư dự án. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm sụt giảm số lượng các dự án bất động sản.

vote data