Hòa Bình tìm nhà đầu tư cho 8 dự án tổng vốn gần 4.350 tỉ đồng

Dự án có số vốn đầu tư lớn nhất trong 8 dự án này là Khu đô thị mới Trung Minh A với tổng vốn đầu tư 1.126 tỉ đồng, diện tích 83,57 ha, thời gian thực hiện từ nay tới năm 2021.
 (photo: )

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 8 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh này với tổng vốn đầu tư gần 4.350 tỉ đồng.

Theo đó, có 3 dự án kêu gọi đầu tư tại huyện Kỳ Sơn, bao gồm:

  • Dự án khu nhà ở Thăng Long Xanh có diện tích 99,86 ha, tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2019 đến 2021;
  • Khu nhà ở Phúc Tiến Xanh tại Kỳ Sơn có tổng diện tích đất là 99,8 ha, tổng mức đầu tư 342,6 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến 2023;
  • Dự án khu nhà vườn kết hợp sinh thái tại xã Mông Hóa, có quy mô 40ha, tổng mức đầu tư là 560 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2019 - 2020.

Tại Thành phố Hòa Bình có 4 dự án, bao gồm:

  • Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, diện tích 83,57 ha, tổng mức đầu tư 1.126 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2019 - 2021;
  • Khu đô thị mới Trung Minh B, xã Trung Minh có diện tích 58,87 ha, tổng mức đầu tư là 775 tỉ đồng, được thực hiện trong thời gian từ 2018 - 2021;
  • Khu đô thị mới Sông Đà - Hòa Bình tại phường Thái Bình và xã Dân Chủ, diện tích 28,2 ha, tổng mức đầu tư là 452 tỉ đồng và được thực hiện trong thời gian từ 2018 - 2021;
  • Khu shophouse tại phường Tân Thịnh, có diện tích hơn 4 ha, tổng mức đầu tư 298 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ nay đến 2020.

Tại huyện Lương Sơn có một dự án, đó là dự án Khu làng sinh thái Việt Xanh tại xã Tân Vinh, có diện tích 44,9 ha, tổng mức đầu tư là 396 tỉ đồng, thời gian thực hiện dự án đến 2021.

vote data