HoREA: Cần sớm ban hành khung giá đất giai đoạn 2020 – 2024

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung giá đất giai đoạn 2020 – 2024
<p>Nhu cầu đầu tư, mua nhà để ở của người dân còn rất cao</p> (photo: )

Nhu cầu đầu tư, mua nhà để ở của người dân còn rất cao

Trong văn bản, HoREA đã đề nghị Chính phủ sớm ban hành khung giá đất mới cho giai đoạn 2020 – 2024, lý tưởng nhất là vào khoảng giữa tháng 12/2019 để các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương có đầy đủ căn cứ pháp luật và thời gian để ban hành bảng giá đất mới đưa vào áp dụng từ ngày 01/01/2020 – 31/12/2024.

HoREA đề xuất 2 phương án cho khung giá đất giai đoạn 2020 – 2024 là giữ nguyên khung giá của giai đoạn 2014-2019 hoặc nếu bắt buộc phải tăng thì không nên vựt quá 15% để không tác động quá nhiều đến thị trường.

Theo đó, HoREA phân tích và đánh giá tác động của việc tăng mức giá lên cao. Mức giá đất tăng sẽ dẫn đến nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục hợp pháp hóa quyền sở sử dụng đất tăng, điều này có thể sẽ làm bộ phận người dân không muốn làm thủ tục cấp “sổ đỏ” tăng lên,  dẫn đến sự gia tăng của “thị trường ngầm” khiến thất thu thuế, công tác quản lý  gặp khó khăn và tranh chấp trong xã hội dễ phát sinh.

Ngoài ra theo HoREA, việc tăng khung giá đất cũng sẽ làm người dân có thu nhập trung bình và thấp ở đô thị càng khó tiếp cận hơn đến giấc mơ tạo lập nhà ở. Quy mô tổng cầu có khả năng thanh toán cũng sẽ bị giảm do một bộ phận khách hàng sẽ trở nên không đủ năng lực tài chính để đáp ứng mức giá tăng, dẫn đến sự sụt giảm trong quy mô giao dịch trên thị trường.

Khung giá đất tăng còn tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và nguồn thu ngân sách của nhà nước vì nó sẽ đẩy giá đất lên cao dẫn đến giảm khả năng thu hút dòng vốn FDI, các doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh, người dân gia tăng thực hiện các giao dịch ngầm.

vote data