Bất động sản là lĩnh vực khởi nghiệp hấp dẫn nhất

Lĩnh vực bất động sản giữ vị trí số 1 về số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017 với 3.156 doanh nghiệp đăng ký, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2016
<p>Lĩnh vực bất động sản tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017 với 3.156 doanh nghiệp đăng ký, tăng 65,8%. Ảnh: TL</p> (photo: )

Lĩnh vực bất động sản tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017 với 3.156 doanh nghiệp đăng ký, tăng 65,8%. Ảnh: TL

Theo báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2017 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau lĩnh vực bất động sản là Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp, tăng 30,0%...

Bình luận về thực tế này, nhiều chuyên gia cho rằng, Bất động sản vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn hơn các kênh đầu tư khác, khi tiền gửi ngân hàng thiếu hấp dẫn về tích sản, vàng có nhiều biến động khó lường, tỷ giá khó tăng hơn 5%, chứng khoán còn nhiều rủi ro và kén nhà đầu tư. Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở thật còn cao, thị trường bất động sản năm 2017 được dự báo tiếp tục nhận được sự quan tâm của người dâ. Đó chính là lý do chính mà doanh nghiệp trong ngành bất động sản khởi nghiệp tiếp tục tăng. Lĩnh vực này phát triển tốt sẽ kéo theo các ngành có liên quan phát triển tốt hơn như xây dựng, môi giới, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng…

Tính chung tất cả các lĩnh vực, 8 tháng đầu năm 2017 cả nước đã có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 19.154 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.231 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2016. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 28.545 doanh nghiệp, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước.

vote data