Tránh lãng phí, TP.HCM cho thuê ngắn hạn nhà đất công

Nhằm tránh lãng phí và tạo nguồn thu ngân sách, UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương cho thuê ngắn hạn (6 tháng hoặc 1 năm) đối với các nhà, đất đã được duyệt phương án bán đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khi chờ Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại và xử lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
<p>Đất công bị (photo: )" />

Đất công bị "sang tay", sử dụng không đúng mục đích. Ảnh: DT

Theo đó, UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương cho thuê ngắn hạn đất đã được duyệt phương án bán đấu giá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện trên địa bàn TP.HCM có 12.834 địa chỉ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã được báo cáo kê khai, với diện tích đất là 244.148.549m². Trong đó, khối TP có 10.831 địa chỉ nhà đất (diện tích đất 148.152.026m²) và khối Trung ương có 2.003 địa chỉ nhà đất.

Theo phương án quản lý, xử lý của UBND TPHCM và Bộ Tài chính, tới đây sẽ tiếp tục quản lý sử dụng 7.912 địa chỉ nhà đất (khối TP 6.604 địa chỉ, khối Trung ương 1.308 địa chỉ); thu hồi 307 địa chỉ, với tổng diện tích đất 1.023.217m²; bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất 1.760 địa chỉ. Trong số 307 địa chỉ nhà đất thuộc diện thu hồi, có 68 địa chỉ thu hồi để thực hiện bán đấu giá, với diện tích 515.491m².

Tính đến ngày 30-9-2017, đã thực hiện bán đấu giá được 11/68 địa chỉ, với số tiền 1.542,6 tỷ đồng nộp ngân sách thành phố, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. 94 địa chỉ nhà đất, với diện tích 383.664m² thu hồi để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Có 145 địa chỉ nhà đất, diện tích 424.062m² thu hồi để chuyển giao đơn vị khác quản lý, sử dụng.

Theo Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, rất nhiều quỹ đất công trên địa bàn TP.HCM cho các doanh nghiệp thuê bị sử dụng lãng phí hoặc được các đơn vị này cho thuê lại để kiếm lời. Nhiều khu đất khác bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích...

vote data