• <p>Tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ. Ảnh: TL</p> (photo: )

    Tồn kho bất động sản còn gần 28.000 tỷ đồng là đất nền xa trung tâm

    Tính đến 20 – 5 - 2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 27.894 tỷ đồng, giảm so với tháng 12/2016 là 3.129 tỷ đồng (giảm 10,09%), giảm so với thời điểm 20 -4 -2017 là 474 tỷ đồng). Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại. Tồn kho chủ yếu là đất nền tại các...

  •  (photo: )

    Chỉ số giá nhà thu nhập

    Chỉ số giá nhà so với thu nhập được ước lượng bằng cách lấy giá trung bình căn hộ có diện tích 90m2 chia cho thu nhập của một hộ gia đình 1 cặp vợ chồng trong một năm. Thu nhập hộ gia đình được tính bằng 1,5 lần lương ròng (trừ các loại thuế, phí theo quy định) trung bình của một người lao động.