• <p><em>Bình phong dạng greenwall dùng nơi công cộng khá hiệu quả</em></p> (photo: )

    Dùng bình phong giảm xung sát trong nhà bạn

    Trong các giải pháp dùng vật dụng để xử lý phong thủy, bình phong là một “ca” lạ - vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Có nhiều biến thể của bình phong, mang lại nhiều giá trị xử lý phong thủy rất thú vị.