• <p><em>Theo quan niệm phong thủy, khi làm nhà cần xem tuổi để công việc được suôn sẻ</em></p> (photo: )

    Cách xem tuổi làm nhà năm 2017 Đinh Dậu

    Dù làm nhà hay sửa nhà thì việc xem tuổi cũng như các yếu tố phong thủy khác là rất quan trọng. Khi xem tuổi làm nhà, cần tránh phạm Tam tai, Kim lâu và Hoang ốc để công trình được bền vững, gia đình hòa thuận và gặp nhiều may mắn.